Asset Publisher Asset Publisher

Wpólne inwestycje drogowe c.d.n.

W dniu 19.08.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste przekazanie okazjonalnego bonu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392/1F”

Lasy Państwowe, na mocy Decyzji DGLP nr 33 z dnia 12 maja 2022 r. dofinansują wymienione zadanie w łącznej kwocie 2 755 200 zł. Środki finansowe pochodzić będą z Funduszu Leśnego.

Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wynosić będzie około 2325 mb. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Lubiszyn i zostanie zakończona do końca 2022 roku. Przedmiotowa droga znacząco poprawi sieć komunikacyjną mieszkańców Gminy Lubiszyn skracając drogę pomiędzy miejscowością Lubiszyn a drogą wojewódzką nr 130.

W spotkaniu udział wzięli:

  1. II Wicewojewoda Lubuski Pani Olimpia Tomczyk-Iwko,
  2. Dyrektor RDLP w Szczecinie Pan Andrzej Szelążek,
  3. Starosta Powiatu Gorzowskiego Pani Magdalena Pędziwiatr,
  4. Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn Pani Urszula Stolarska,
  5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bogdaniec Pan Piotr Pietkun.