Asset Publisher Asset Publisher

W Starościnie powstanie Światowe Centrum Zalesień

Konferencja pn. „Ku Ekologii Biosfery. Las Nowy Wymiar Edukacji” organizowana w Technikum Leśnym w Starościnie była okazją do podpisania porozumienia inicjującego powstanie Światowego Centrum Zalesień. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczył w wydarzeniu w ramach współpracy z Technikum Leśnym rozpoczętej w 2020 roku.

Patronat nad konferencją objęło m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Minister Edukacji i Nauki. Wydarzenie odbywało się pod kierownictwem naukowym profesora Pasquale’a Policastro- wykładowcy prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, pasjonującego się tematyką ochrony środowiska.

Najważniejszym punktem dwudniowego wydarzenia odbywającego się 24 i 25 maja br. było podpisanie porozumienia przez dyrektorów i uczniów szkół leśnych w Polsce, którego głównym założeniem jest utworzenia Światowego Centrum Zalesień z siedzibą w Technikum Leśnym w Starościnie. Udział w realizacji porozumienia będą miały m.in. szkoły leśne w Polsce, których organem prowadzącym jest Minister Klimatu i Środowiska, Szkoła Podstawowa w Santoku w powiecie gorzowskim, Uniwersytet Szczeciński, Fundation Couer Vert oraz szkoły średnie z Włoch i Senegalu. Działania będą prowadzone także przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie.

Część konferencji była transmitowana także do innych państw. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień Ambasadora Senegalu i działaczy proekologicznych z tego kraju oraz nauczycieli i uczniów z włoskiego liceum w Salerno. Drugiego dnia obyła się konferencja szkół podstawowych Polska-Afryka oraz sesja peer-learning (z ang. „nauczanie rówieśnicze”). Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół leśnych z Polski, Senegalu, Włoch, Watykanu i Dominikany.

W wydarzeniach pierwszego dnia konferencji uczestniczył również Józef Kruczkowski- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Obecność RDOŚ w inicjatywach podejmowanych przez Technikum Leśne w Starościnie jest związana z porozumieniem zawartym w październiku 2020 roku pomiędzy tymi instytucjami. Jednym z zapisów dokumentu jest bowiem prezentowanie i podkreślanie roli leśnictwa w kształtowaniu racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego oraz realizacja wspólnych działań w zakresie ochrony przyrody oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej.

 

autor:RDOŚ w Gorzowie Wlkp.