Asset Publisher Asset Publisher

Uznanie nowych drzew matecznych i wyłączonych drzewostanów nasiennych

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie pracowała Krajowa Komisja ds. uznawania drzewostanów nasiennych, drzew matecznych oraz obiektów zachowawczych w Lasach Państwowych. Komisja została powołana w celu wyboru obiektów (drzew i drzewostanów) o szczególnym znaczeniu dla nasiennictwa leśnego. Uznawanie tych obiektów służy realizacji programu zachowania leśnych zasobów genowych w Polsce.

Komisja pracowała pod przewodnictwem profesora dr. hab. Jana Kowalczyka z Instytutu Badawczego Leśnictwa na terenie nadleśnictw: Resko, Goleniów, Kliniska, Smolarz, Karwin, Choszczno i Głusko. Wynikiem tych prac są 22 nowo uznane drzewa mateczne oraz 5 wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN). Wśród nowych drzew matecznych przeważa olsza czarna, a po raz pierwszy w RDLP w Szczecinie uznano też drzewa mateczne wiązu szypułkowego.

Wyłączone drzewostany nasienne to drzewostany o najwyższej jakości, wybrane spośród innych drzewostanów nasiennych.

Drzewo mateczne to drzewo wyróżniające się jakością, zdrowotnością i przyrostem, przeznaczone do zbioru nasion lub rozmnażania wegetatywnego (poprzez szczepienie) w celu zakładania plantacji nasiennych wykorzystywanych w leśnictwie.

Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie posiadają prawie 1000 drzew matecznych różnych gatunków oraz niemal 1,5 tys. ha wyłączonych drzewostanów nasiennych.

Tekst: Bernard Piecyk

Zdjęcia: Bernard Piecyk i Tomasz Wojda