Asset Publisher Asset Publisher

Sprout Europe sadzi las na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice

Program "Leśne Gospodarstwa Węglowe" w praktyce

Firma Sprout Europe APS zawarła umowę z Lasami Państwowymi w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych pn. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" (LGW), biorąc udział w sprzedaży aukcyjnej Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW). Każda JDW odpowiada jednej tonie CO2. dodatkowo pochłoniętego w wyniku prowadzonych w ramach projektu działań. Całość przychodu ze sprzedaży JDW Lasy Państwowe przeznaczają na przedsięwzięcia wskazane przez kupującego. W przypadku Nadleśnictwa Mieszkowice Sprout Europe APS wskazało jako cel zakup gruntu nieleśnego o powierzchni 1,32 ha oraz przeznaczenie go do zalesienia.

Sprout Europe APS jest pierwszą zagraniczną firmą, która skorzystała w ramach programu LGW z możliwości wykupienia jednostek CO2, najważniejszego gazu powodującego efekt cieplarniany. Nowo zalesiona powierzchnia zgromadzi CO2, zmagazynuje wodę w glebie, wyprodukuje tlen oraz przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności. W przyszłości część z tych drzew zostanie pozyskana, a drewno użyte będzie jako surowiec odnawialny w ekologicznej produkcji. Działania dodatkowe, czyli te wykonywane ponad zaplanowane, standardowo wykonywane zabiegi w zakresie gospodarki leśnej, prowadzone są ze względu na postępujące, negatywne zmiany klimatyczne, do których przyczynia się głównie wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Prace leśników w ramach LGW obejmują zalesianie gruntów, rozbudowę struktury pionowej lasu, np. wprowadzanie nowego pokolenia pod osłoną starych drzew, stosowanie różnych sposobów odnowienia lasu i prac pielęgnacyjnych ograniczających emisję węgla z gleby, wykorzystanie do tego celu gatunków o większej naturalnej zdolności pochłaniania dwutlenku węgla.

Oszacowano, że wskutek projektu zostanie dodakowo pochłonięte blisko 1 000 000 ton dwutlenku węgla w stosunku do stanu BAU (business as usual).

Więcej o Leśnych Gospodarstwach Węglowych przeczytasz tutaj:

https://klimat.lasy.gov.pl/pl/

Firma zakupiła podczas sprzedaży aukcyjnej Jednostki Dwutlenku Węgla (JDW), czyli zmagazynowanego w wyniku działań dodatkowych węgla. Na powierzchni przeznaczonej do zalesienia Nadleśnictwo Mieszkowice wykonało prace przygotowawcze. Żyzność lasu mieszanego świeżego pozwala na posadzenie sosen, dębów szypułkowych, buków, modrzewi oraz gatunku domieszkowego - lipy. Łącznie posadzonych zostanie 9,32 tys. sadzonek drzew leśnych.

Wszystkie te działania mają za zadanie zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla oraz jednocześnie zredukować jego emisję.

Na zalesianej powierzchni goście mieli możliwość obserwacji pracy sadzarki leśnej. Maszyna, podczepiana do ciągnika rolniczego, obsługiwana jest przez jedną osobę sadzącą, która umieszcza sadzonki w gumowych chwytakach łapek sadzarki na wałku podajnika. Ustawienia sadzarki umożliwiają zmianę więźby i wysokości sadzenia. Używanie sadzarki jest związane z postępującą mechanizacją prac leśnych. Jedna maszyna sadząca zastępuje kilkunastu pracowników. Maszyna sadziła na powierzchni dwuletnie sadzonki dębu. Dodatkowo goście skorzystali z tradycyjnego sposobu sadzenia przy wykorzystaniu szpadli. Udało się posadzić sporo sadzonek modrzewia.

Sprout Europe APS zamierza ponownie wziąć udział w programie Leśnych Gospodarstw Węglowych.