Asset Publisher Asset Publisher

SPOTKANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH

7 grudnia br. w siedzibie Nadleśnictwa Myślibórz odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mundurowych z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa, w którym uczestniczyli:

  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - Andrzej Szelążek
  • Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie - podinsp. Radosław Purtak
  • Komendant Powiatowy Policji W Myśliborzu -  mł. insp. Rafał Janzen
  • Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach - mł. insp. Krzysztof Pawlik
  • Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz - Ewelina Rybarska
  • Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz - Hubert Bożek
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach - mł. insp. Jarosław Czaja
  • Komendant Komisariatu Policji w Chojnie - nadkom. Robert Panna
  • Komendant Straży Leśnej – Robert Ziemichód
  • Strażnik Leśny - Robert Wiszniewski

Współpraca Nadleśnictwa Myślibórz z innymi służbami mundurowymi stanowi partnerstwo związane m.in. z realizacją i promocją działań realizowanych w zakresie gospodarki leśnej, ochrony przed szkodnictwem leśnym, ochrony ppoż. i bezpieczeństwa powszechnego.

Ogromne znaczenie ma edukacja i inne działania profilaktyczne podejmowane ze służbami mundurowymi, w tym wspólne przedsięwzięcia realizowane poprzez łączone służby, narady, wydarzenia, kampanie edukacyjne i promocyjne, które służą upowszechnianiu wiedzy o lesie, gospodarce leśnej oraz aktywnemu i bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego.

Celem tegorocznego spotkania było wypracowanie wspólnych założeń oraz działań na rok 2022.