Asset Publisher Asset Publisher

Seminarium pn: "Innowacyjny monitoring zwierząt i sztuczna inteligencja w lesie"

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy 3 grudnia odbyło się seminarium pn: Innowacyjny monitoring zwierząt i sztuczna inteligencja w lesie.

Program seminarium dotyczył zakończonego projektu badawczego pn: „Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych i bezzałogowych statków powietrznych”, a zlecanego firmie TAXUS SI Sp. z o.o. z Warszawy  przez DGLP w 2017 roku. Badania prowadzone były na terenie czterech nadleśnictw Puszczy Drawskiej, tj. trzech nadleśnictw RDLP Szczecin (Drawno, Bierzwnik i Głusko), a także jednego nadleśnictwa RDLP Piła – (Tuczno) i na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Projekt badawczy trwał 3,5 roku, a jego efektem końcowym było opracowanie innowacyjnych metod szacowania liczebności dużych ssaków kopytnych w szczególności jelenia, dzika, sarny, a także zinwentaryzowanie jelenia, dzika i sarny metodą „dronową”. Oddzielnym przedsięwzięciem  w projekcie badawczym inwentaryzacji dużych ssaków kopytnych było przetestowanie tzw. metody fotopułapkowej, która okazała się prawdziwym hitem. Jest to metoda, która daje  obiektywne i wiarygodne dane o szacowanej liczebności zwierząt z uwzględnieniem struktury wiekowej i płciowej rejestrowanych gatunków (duże ssaki kopytne).  Szczególnie w kontekście dzisiejszej trudnej sytuacji zw.  z ASF -  metoda fotopułapkowa wydaje się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych stron.

Seminarium zakończyło się żywą dyskusją i postanowieniami co do dalszej współpracy. W spotkaniu uczestniczyli, m.in. przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji  Lasów Państwowych w: Szczecinie, Pile, Szczecinku, Zielonej Górze, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, Drawieńskiego Parku Narodowego, Polskiego Związku Łowieckiego,  GRUPY TAXUS (prelegenci) oraz Lubuski i Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

 

Tekst: TAXUS, RDLP W SZCZECINIE