Asset Publisher Asset Publisher

Rybołowy zajęły gniazdo

Para rybołowów zasiedliła gniazdo na jednej z platform lęgowych zamontowanych na słupie wysokiego napięcia w granicach Nadleśnictwa Smolarz.

W ostatnich tygodniach leśniczy, który jest opiekunem gniazd rybołowa w Nadleśnictwie Smolarz, kilkukrotnie obserwował latające w okolicy ptaki. Teraz potwierdził, że para tych ptaków zajęła jedno z przygotowanych dla nich sztucznych gniazd. Mamy nadzieję, że rybołowy przystąpią do lęgu i z sukcesem odchowają młode. Teraz najważniejsze jest, aby zapewnić ptakom spokój i nie niepokoić ich w okresie wysiadywania jaj i wychowywania piskląt. 

Pierwszych 10 platform na słupach energetycznych w granicach Nadleśnictwa Smolarz zostało zamontowanych w 2020 r., a kolejnych 6 w 2021 r. w ramach projektu realizowanego przez Lasy Państwowe we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów i Enea Operator „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.

Rybołów jest jednym z najrzadszych ptaków szponiastych w Polsce. W 2017 r. w kraju były tylko 24 pary tego gatunku. W celu przeciwdziałania dalszemu spadkowi liczebności i odbudowania krajowej populacji tego gatunku, Lasy Państwowe i Komitet Ochrony Orłów od 2018 r. podjęły szereg działań. Jednym z nich było  zwiększenie liczby miejsc lęgowych poprzez montaż platform lęgowych i sztucznych gniazd. Ponadto zarybiano zbiorniki wodne, aby zapewnić rybołowom pokarm, opracowano wytyczne dla gospodarki rybackiej, badano trasy przelotów tych ptaków oraz prowadzono działania edukacyjne

Projekt już przynosi pierwsze efekty. Od 2018 r. liczebność rybołowów w Polsce powoli wzrasta i w ubiegłym roku wynosiła już 30 par.

Projekt „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.