Asset Publisher Asset Publisher

RYBOŁOWY W KŁODAWIE

Dwie pary rybołowów zadomowiły się w naszych lasach.

Z wielką satysfakcją zawiadamiamy, że w Nadleśnictwie Kłodawa zamieszkały rybołowy.
 
Para ptaków, która upodobała sobie platformę lęgową wykonaną w 2018 roku, w ramach projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000
w Polsce”, została zaobserwowana na początku marca. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu,
na początku maja, stwierdziliśmy obecność kolejnej pary lęgowej tych wyjątkowych ptaków, tym razem na platformie wykonanej w roku 2020, w zakresie tego samego projektu. Nasi skrzydlaci celebryci zostali objęci odpowiednią ochroną, aby z sukcesem mogli zakończyć okres lęgowy.
Na wyjątkowość tych informacji wpływa fakt, że w Polsce jest obecnie zaledwie ok. 30 par
tego gatunku.