Asset Publisher Asset Publisher

Rodzinne sadzenie lasu za nami …

Corocznie, jako pracownicy biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wraz z najbliższymi sadzimy las. W tym roku posadziliśmy lipę drobnolistną i buka zwyczajnego na terenie Nadleśnictwa Kliniska.

W przyszłości las ten stanowić będzie nieocenione dobro przyrodnicze i zapewni wiele korzyści dla środowiska, m.in. oczyszczanie powietrza, produkcję tlenu, zatrzymanie wody opadowej, poprawę jakości gleby. To nasz mały wkład dla przyszłych pokoleń.

Dziękujemy Panu Nadleśniczemu i pracownikom Nadleśnictwa Kliniska za możliwość pobytu i posadzenia młodych drzewek.

 

Zdjęcia: Dariusz Jaczewski