Asset Publisher Asset Publisher

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania o aktualnym zagrożeniu pożarowym lasu.

Już od kwietnia 2019 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie nawiązała współpracę z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie oraz Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie przekazywanie komunikatów, kierowanych do mieszkańców obu województw, o aktualnym zagrożeniu pożarowym lasu.

W przypadku wystąpienia III (najwyższego) lub II (średniego) SZPL ustalanego na godzinę 13:00, Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny przekazuje komunikaty o  aktualnym SZPL. Informacja trafia do wszystkich użytkowników aplikacji RSO.

Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest darmową usługą, która umożliwia powiadamianie obywateli o zagrożeniach. Informacje przekazywane są przez Aplikację Mobilną RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz zamieszczane są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

RSO pełni również rolę edukacyjną. W systemie dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego. 

Więcej informacji na temat RSO można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania

Aktualny SZPL można również sprawdzić na stronie internetowej:

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Mapy Okresowych Zakazów Wstępu do Lasu:
https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

 

 

Opracował: Maciej Lipka