Asset Publisher Asset Publisher

Obchody Jubileuszu powstania Straży Pożarnej w Goleniowie

Wczoraj w siedzibie Straży Pożarnych w Goleniowie odbyły się obchody Jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz 100-lecia powstania Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in.: Wojewoda Zachodniopomorski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Burmistrz Gminy Goleniów, Starosta Goleniowski.

Jak ważną rolę w naszym kraju pełnią strażacy wiedzą wszyscy, szczególnie w ostatnich latach, kiedy wzrosła liczba niebezpiecznych zdarzeń do których  te służby są wzywane, aby ratować nasze zdrowie i życie.

Cieszy to, że wraz z coraz większymi zadaniami stawianymi przed strażą pożarną, widać większe nakłady na sprzęt i wyposażenie strażaków w naszym regionie. Podkreślali to zarówno Pan Wojewoda Zachodniopomorski, jak i władze Straży Pożarnych. 

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie podziękował lokalnym leśnikom z terenu Puszczy Goleniowskiej za wieloletnią, bardzo dobra współpracę przy ochronie lasów przed pożarami. 

Ważnym punktem obchodów Jubileuszu było wspólne  posadzenie 3 dębów kolumnowych oraz odsłonięcie 2 tablic pamiątkowych umieszczonych na kamieniach.