Asset Publisher Asset Publisher

Nowy szlak przyrodniczo-turystyczny w Nadleśnictwie Bogdaniec

Porozumienie w sprawie wytyczenia nowego szlaku przyrodniczo-turystycznego

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 7 lutego br., podpisano porozumienie w sprawie powstania nowego szlaku pieszo-rowerowego pn. „Szlakiem czterech rezerwatów", którego przebieg połączy rezerwaty przyrody: „Morenowy Las”, „Bogdanieckie Grądy”, „Bogdanieckie Cisy” i „Dębową Górę”.

Stronami zaangażowanymi w realizację porozumienia są Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Gmina Bogdaniec, Gmina Witnica, Nadleśnictwo Bogdaniec oraz Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej. Nowy szlak ma na celu ochronę przyrody, promocję walorów przyrodniczych regionu, a także aktywizację lokalnej społeczności do spędzania czasu w pięknych okolicznościach przyrody. Oprócz wytyczenia trasy w terenie i montażu tablic edukacyjnych, zostanie wydany przewodnik przyrodniczo-turystyczny z informacjami  o rezerwatach przyrody „Morenowy Las”, „Bogdanieckie Grądy”, „Bogdanieckie Cisy” i „Dębowa Góra”, a także ciekawostkami o okolicznych miejscowościach. Pierwsze prace związane z udostępnieniem nowego szlaku, zaplanowano już na kwiecień.

 

Zdjęcia: RDOŚ w Gorzowie Wlkp.