Asset Publisher Asset Publisher

Niszczycielska siła wiatru

Silne huraganowe wiatry w dniach 29-30 stycznia i 16-21 lutego spowodowały duże szkody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Wstępnie szacuje się, iż masa uszkodzonych –  złamanych i wywróconych drzew wynosi około 1 187 425 metrów sześciennych. Jeśli przyjąć, iż miąższość 1 drzewa (sosny) w średnim wieku wynosi 0,4 m3 – to zniszczeniu uległo około 3 milionów drzew.

Lasy ucierpiały najbardziej w nadleśnictwach: Bierzwnik (81 tys. m3), Mieszkowice (80 tys. m3 ), Resko (79,8 tys. m3), Chojna (75,0 tys. m3 , Gryfice (71,7 tys. m3) Dobrzany (65,0 tys. m3), Rokita (60,0 tys. m3), Choszczno (59,2 tys. m3), Drawno (58,4 tys. m3). W pozostałych nadleśnictwach szkody szacuje się od 5 do 50 tys. m3

Uszkodzenia mają różny charakter – występują pojedynczo lub powierzchniowo. Poważnie uszkodzone zostały również w lesie linie energetyczne, drogi, grodzenia, infrastruktura turystyczna, edukacyjna i inne obiekty. W pierwszej kolejności udrażniane są najważniejsze drogi biegnące przez las.

Leśnicy proszą o zdrowy rozsądek. W tym momencie wejście do lasu jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Nie warto ryzykować zdrowia i życia.

Poniżej film obrazujący zniszczenia spowodowoane przez wiatr.


Realizacja filmu: Dominik Kowalewski, Nadleśnictwo Międzychód
Zdjęcia: Dominik Kowalewski, Sylwester Morawiak, Nadleśnictwo Międzychód