Asset Publisher Asset Publisher

M2 DLA PTAKÓW - warsztaty z robienia budek lęgowych

Jesień to pora roku , kiedy mamy troszkę więcej czasu, aby posiedzieć w domu i możemy ten czas wykorzystać dla przyrody 😊. Miłośnicy przyrody, ale nie tylko powinni pomyśleć o otoczeniu opieką ptaków, które pojawiają się coraz bliżej ludzkich siedzib. Jest to czas, kiedy można pomóc ptakom oraz innym drobnym zwierzętom przygotowując nowe i czyszcząc stare, wcześniej wywieszone budki, skrzynki i naturalne schrony dla ptactwa.

Dziupla to najlepsze naturalne miejsce gniazdowania nie tylko ptaków, ale także wielu innych zwierząt np. nietoperzy, popielice. Rola drzew dziuplastych w przyrodzie jest ogromna, niestety drzewa te często wywracane są przez wiatr i ulegają rozpadowi. Dlatego należy wywieszać w lesie, w parkach, sadach i w pobliżu domów sztuczne dziuple dla ptaków i niektórych ssaków. Budki wykorzystywane są do przeprowadzenia lęgów, ale służą im też do nocnego schronienia. Zimą natomiast chronią swoich lokatorów przed mrozem. Warto jesienią zadbać o taką formę pomocy przyrodzie.

Tworzenie budki to doskonały sposób na relaks, a także dobra okazja do zabawy dla całej rodziny. Przycięcie i zbicie kilku desek zajmie najwyżej godzinę, może dwie, a satysfakcja ze wspólnej pracy będzie ogromna. Potem czeka nas obserwacja ptaków, a także słuchanie ich śpiewu.

Dlatego zapraszamy na nasze warsztaty  z przygotowywania budek lęgowych dla ptaków. Osoby, które będą uczestniczyły w warsztatach dostaną od nas materiał do przygotowania budki, na stanowisku będą również niezbędne narzędzia do pracy.  Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły w warsztatach będą mogły zabrać ze sobą do domu przygotowaną przez siebie budkę, którą można zawiesić w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Zapraszamy...

Zasady akcji:

1. Termin – 27 listopada 2022 r. (niedziela). Rozpoczęcie akcji - godzina 14:00

2. Miejsce – Gospodarstwo szkółkarskie w Swobnicy - okolice miejscowości Swobnica (lokalizacja na mapie - można powiększyć). Dojazd do miejsca warsztatów (własnym samochodem, ) drogą powiatową  nr 1376Z z miejscowości Swobnica w kierunku miejscowości Górnowo. Następnie ok. 1200 m drogą gruntową utwardzoną zgodnie z drogowskazami. (w razie problemu z lokalizacją miejsca warsztatów proszę o kontakt pod nr tel. 785 858 620, 785  858 634).

3. Zgłoszenia udziału należy dokonać dzwoniąc na numer telefonu 95 747 23 81 (sekretariat Nadleśnictwa Myślibórz czynny w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku). UWAGA ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA, WIĘC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada br. lub do wyczerpania miejsc. Każde zgłoszone dziecko wraz z osoba pełnoletnią  otrzyma jedną budkę. W celu dokonania zgłoszenia prosimy o podanie wyłącznie imienia, liczby osób i numeru telefonu do kontaktu.

4. Wszyscy uczestnicy proszeni są o przybycie na chwilę przed wyznaczoną godziną warsztatów i zachowanie dystansu

5. Miejsca pracy zostaną przydzielone uczestnikom spotkania.

 

Uczestnicy spotkania będą mogli porozmawiać na temat gatunków ptaków z naszej okolicy z zaproszonym przez nas znawcą tematu, pasjonatem posiadającym ogromne doświadczenie i wiedzę p. Leśniczym Lechem Antkowiakiem.

Organizatorem wydarzenia jest Nadleśnictwo Myślibórz z siedzibą w Myśliborzu,
ul. Dworcowa 2, 74-300 Myś
libórz. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem akcji jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Myślibórz nie zapewnia transportu na spotkanie (dojazd uczestników odbywa się na koszt własny).

Organizator i podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki uczestników, mogące mieć miejsce
w trakcie spotkania
bądź w czasie dojazdu na nie. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek kosztów udziału w wydarzeniu. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z przebiegu wydarzenia do celów jego promocji (w tym do umieszczenia na stronie internetowej Nadleśnictwa Myślibórz www.mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl).

O zaistniałych, ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkania, zostaną uczestnicy poinformowani telefonicznie oraz zostanie zamieszczona stosowna informacja na stronie internetowej (prosimy śledzić nasza stronę internetową).

Organizator przewiduje poczęstunek dla uczestników warsztatów – ognisko
z kiełbaskami (bezpłatnie). Zakończenie spotkania około godziny 17.00 w dniu 27 listopada b.r.

Informacja w sprawie RODO - https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/rodo#.Y2zREuSZOUk

resources-to-get