Asset Publisher Asset Publisher

Łąki Kwietne wspólnie z gminą Trzcińsko-Zdrój

Na terenie Nadleśnictwa Myślibórz powstał nowy projekt, który został zrealizowany wspólnie z lokalnymi samorządami pt. „Leśnicy dla klimatu z lokalnymi samorządami. Zakładanie łąk kwietnych”.

Jest to inicjatywa Lasów Państwowych i zarazem pomysł na współpracę z samorządami a skierowany na poprawę jakości naszego naturalnego środowiska, ale też wzrostu ekologicznej świadomości lokalnej społeczności. Zagospodarowany w ten sposób teren będzie cieszył oko mieszkańców. 03 czerwca br. wysiana została pierwsza łąka kwietna na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Akcją w Trzcińsku Zdroju kierowała Pani Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz Ewelina RybarskaUdział w akcji ze strony Lasów Państwowych wziął Dyrektor RDLP w Szczecinie Pan Andrzej Szelążek, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz Hubert Bożek oraz pracownicy Służby leśnej Nadleśnictwa Pani Dominika Biel oraz Pan Grzegorz Biel, ze strony gminy Trzcińsko - Zdrój udział wziął Pan Burmistrz Bartłomiej Wróbel,  Pani Sekretarz Aneta Dziedzic, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kowalski oraz pracownicy gminy. Miło nam wspomnieć, że do akcji posiania nowych roślinek do leśników i samorządowców przyłączyły się dzieci ze SP im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku Zdroju wraz z gronem pedagogicznym. Dołączył również przedstawiciel grona pszczelarzy.

Oprócz wyżej wspomnianych pobudek ekologicznych, założenie łąki kwietnej to również doskonały sposób na stworzenie kolorowego kobierca kwiatów. Łąka kwietna mieni się bowiem wszystkimi kolorami, a kwiaty łąkowe kwitną od wiosny aż do późnej jesieni, zmieniając kolorystykę i wygląd łąki z tygodnia na tydzień. Niebagatelne znaczenie ma również działanie przyciągające owady, a więc pszczoły, trzmiele i motyle, które na kwietnej łące znajdują idealne miejsce do zbierania nektaru i pyłku kwiatowego. Łąka ta będzie także filtrem zbierającym z otoczenia różne zanieczyszczenia i przyczyni się do poprawy jakości środowiska.