Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Fotograficzny – „Piękno lasu Puszczy Noteckiej ”

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” wraz z partnerami : Nadleśnictwo Wronki, Sieraków, Międzychód, Bolewice, OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „Piękno lasu Puszczy Noteckiej ”.

Otwarcie konkursu : wrzesień 2022.

Zakończenie konkursu : 10 listopada 2022.

Prace zostaną oceniane przez  powołaną do tego celu komisję konkursową.

Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną ustalone. Każdy (osoba dorosła) uczestnik może przesłać do 3 zdjęć . Zdjęcie  barwne lub czarno-białe  przesłać można pocztą lub dostarczyć osobiście, FORMAT A4 oraz w zapisie cyfrowym  drogą mailową : projekty@puszczanotecka.org   lub na płycie CD minimum 3 Mpix.

Uwaga! Zdjęcia należy składać wraz z podpisaną i wypełnioną  kartą (poniżej w załącznikach), w przypadku przesłania drogą mailową skan karty w załączeniu !

CELE KONKURSU:

– promowanie wiedzy na temat leśnego kompleksu Puszczy Noteckiej,
– promowanie spędzania wolnego czasu w lesie i rozwijania pasji, jaką jest fotografia leśna,
– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu i inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii i zatrzymania w kadrze miejsc (konkurs obejmuje zdjęcia bez wizerunku osób), których widok może dawać radość, skłaniać do refleksji, czy powodować ekscytację,
-  kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa poprzez podnoszenie wiedzy na temat przyrody na obszarze Puszczy Noteckiej i zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu leśnego,
- poszerzenie wśród mieszkańców LGD Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” wiedzy na temat działalności LGD ,,Puszcza Notecka”,
- poszerzenie wiedzy na temat partnerów konkursu:
Nadleśnictwa Wronki,
Nadleśnictwa Sieraków,
Nadleśnictwa Międzychód,
Nadleśnictwa Bolewice,
- zwrócenie uwagi na charakterystyczne miejsca, rozpoznawalne oraz te warte odkrycia,
- zainteresowanie pięknem przyrody i jej walorami wpływającymi na rozwój turystyki oraz atrakcyjność miejsc,
- kształcenie świadomości poszanowania przyrody i docenienia jej walorów,
 zrost poczucia tożsamości oraz zainteresowanie otaczającym kompleksem leśnym, akwenami wodnymi, rzekami i atrakcjami przyrodniczymi.

Więcej w załącznikach: