Asset Publisher Asset Publisher

KOMUNIKAT dot. sprzedaży detalicznej drewna opałowego

Sprzedaż detaliczna drewna opałowego dla klientów indywidualnych w Regionalnej Dyrekcji Lasach Państwowych w Szczecinie prowadzona jest przez nadleśnictwa.

W sprawie zakupu takiego drewna prosimy o kontakt z poszczególnymi nadleśnictwami - numery telefonów oraz dane adresowe znajdują się pod linkiem : https://www.szczecin.lasy.gov.pl/nadlesnictwa .

Zamieszczone poniżej mapki poglądowe wskazują położenie nadleśnictw zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie miast Szczecin oraz Gorzów Wlkp.