Asset Publisher Asset Publisher

Kapliczka „Matki Boskiej – Dębowej”

Kapliczka „Matki Boskiej – Dębowej” dłuta Pana Andrzeja Szelążka Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, przekazana jako dar na ręce leśników Nadleśnictwa Chojna, została odsłonięta i poświęcona 26 listopada 2021r.

Odsłonięcia dokonał Autor wraz z zaproszonymi gośćmi, a poświęcił kapliczkę ks. prof. Stanisław Ormanty, duszpasterz szczecińskich leśników.

Kapliczka, zgodnie z wielowiekową tradycją, została zawieszona na rozstaju dróg leśnych w sercu Puszczy Piaskowej największego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Chojna, w sąsiedztwie osady „Dzikie Wzgórze”. Wizerunek Maryi z dzieciątkiem obwiedziony liśćmi dębowymi nawiązuje do wizytówki tutejszych lasów, przepięknych dąbrów położonych na średnio zasobnych i ubogich siedliskach, przez fitosocjologów nazywanych kwaśnymi dąbrowami trzcinnikowymi. Dąbrowy te są dumą tutejszych leśników i głównym przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 – Wzgórza Krzymowskie. Kapliczka „Matki Boskiej – Dębowej” pięknie nawiązuje do charakteru tutejszych dąbrów i na trwałe wpisuje się w krajobraz Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Obok kamiennych postumentów upamiętniających ludzi oddanych lasom oraz kamiennych drogowskazów,  jest kolejnym, trwałem śladem kulturowym pozostawionym w Puszczy Piaskowej przez jej gospodarzy.

Wdzięczni Autorowi za ten ważny dla nas dar – Leśnicy Chojeńscy.  

 

Tekst: Nadleśnictwo Chojna