Asset Publisher Asset Publisher

Aleja 100 dębów na 100-lecie urodzin papieża Jana Pawła II

Odsłonięto Pamiątkowy Kamień oraz posadzono sadzonki dębów, z okazji uczczenia rocznicy 100-lecia urodzin papieża Jana Pawła II.

 

27 kwietnia br. odbyła się w Nadleśnictwie Bogdaniec Narada Hodowlana dla leśniczych,
w tematyce dotyczącej zakończenia prac odnowieniowych wiosną 2021 roku.

W części uroczystej narady uczestniczył  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie Pan Andrzej Szelążek oraz Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki.

W trakcie narady Odsłonięto Pamiątkowy Kamień oraz posadzono sadzonki dębów, z okazji uczczenia rocznicy 100-lecia urodzin papieża Jana Pawła II. Akcja sadzenia dębów miała się odbyć w dużo szerszym gronie zaproszonych gości 18 maja 2020 roku, jednakże z wiadomych względów działania te zostały przesunięte na termin późniejszy.

Kamień Pamiątkowy poświęcił miejscowy ksiądz proboszcz Jarosław Zagozda z parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie.

Słowa podziękowania  za przeprowadzoną kampanię odnowieniową, w trakcie której wysadzono na terenie Nadleśnictwa ponad milion drzewek, przekazał wszystkim pracownikom Dyrektor Andrzej Szelążek. Jednocześnie przypomniał sylwetkę papieża Polaka Jana Pawła II, zwracając szczególną uwagę na  jego rolę w odzyskanie wolności  naszego Kraju.

Podziękowania za prowadzoną gospodarkę leśną oraz wspólne inicjatywy dotyczące zagospodarowania turystycznego lasu omówił Wójt Artur Terlecki. Podziękował jednocześnie za działania wspierające kulturę oraz propagujące wiedzę o historii Polski.