Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zapraszamy na konferencję online

Zapraszamy na konferencję online

dot. koegzystencji z dużymi drapieżnikami i dalszych działań w zakresie ich ochrony i zarządzania

W dniu 18 listopada br. (16:00-18:00) Intergrupa Parlamentu Europejskiego „Bioróżnorodność, łowiectwo, obszary wiejskie”, przy współpracy z Europejską Federacją Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i ochrony Przyrody (FACE) organizuje konferencję online dot. koegzystencji
z dużymi drapieżnikami i dalszych działań w zakresie ich ochrony i zarządzania.

Jednym z ekspertów w panelu dyskusyjnym będzie przedstawiciel Polski – Pan Profesor Henryk Okarma, który został członkiem grupy roboczej ds. dużych drapieżników FACE Large Carnivores Working Group.

Henryk Okrama jest profesorem nauk biologicznych, zajmującym się badaniami nad ssakami drapieżnymi – głównie wilka, rysia i żbika, obcymi gatunkami inwazyjnymi oraz badaniaminz dziedziny biologii łowieckiej.

W konferencji online może wziąć udział każdy zainteresowany, po uprzedniej rejestracji – szczegóły w linku poniżej:
https://www.face.eu/2020/11/coexisting-with-large-carnivores-next-steps-in-conservation-and-management/