Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

WÓZ STRAŻACKI DLA OSP LIPIANY

WÓZ STRAŻACKI DLA OSP LIPIANY

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipianach otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, m.in. dzięki wsparciu Lasów Państwowych.

Nowy pojazd zastąpił wysłużony, prawie 40-letni, stary wóz strażacki. Jego zakup został sfinansowany, m.in. ze środków: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gminy Lipiany, Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Kosztował blisko 900 tysięcy złotych. Uroczystość przekazania pojazdu odbyła się w Lipianach 10 lutego br.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipianach jest jedyną jednostką straży pożarnej w gminie; od 1995 r. wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy  wraz  z  osprzętem  –  to  większe  bezpieczeństwo  mieszkańców  gminy, użytkowników dróg; to gwarancja szybkiego dojazdu do pożarów terenów polnych, niezabudowanych i leśnych.

W uroczystym przekazaniu wozu, oprócz strażaków udział wzięli, m.in. Poseł Jarosław Rzepa, Olgierd Kustosz wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Paweł Mirowski prezes WFOŚiGW w Szczecinie, Ewa Gąsiorowska-Nawój wicestarosta pyrzycki, Bartłomiej Królikowski  burmistrz Lipian, przedstawiciele Lasów Państwowych, instytucji i organizacji lokalnych.

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie  współpracują  ze  strażakami
z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wspierają straż pożarną, m.in. przez dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego, łącznościowego, organizację szkoleń. Wsparcie jednostek straży pożarnej nie jest ustawowym obowiązkiem Lasów Państwowych, ale my leśnicy mamy świadomość, iż bez dobrej współpracy oraz odpowiednio wyposażonej straży walka z pożarami lasów byłaby trudniejsza.

Samochód dla strażaków – ochotników z Lipian to kolejny zakup, który otrzymał wsparcie finansowe ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jestem przekonany, iż będzie on służył, m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego lasom. Dzięki zaangażowaniu strażaków i leśników nasze polskie lasy są otoczone dobrą opieką na wypadek wystąpienia pożaru  – powiedział Andrzej Szelążek dyrektor RDLP w Szczecinie.

Relacja TVP Szczecin z uroczystości przekazania nowego wozu dla OSP Lipiany (tutaj).

 

Tekst: Jolanta Sojka