Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Ochrona przeciwpożarowa lasu

 

Ochrona Przeciwpożarowa:

Lasy znajdujące się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie należą do najbardziej zagrożonych pod względem pożarowym.

Spośród 35 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP, odpowiednio do poszczególnych kategorii zagrożeń, zaliczonych jest:

 • I kategoria   -11 nadleśnictw

 • II kategoria   -19 nadleśnictw

 • III kategoria  -5 nadleśnictw

( I kategoria – najwyższe zagrożenie; III kategoria – najniższe zagrożenie )

Mapa kategorii zagrożenia pożarowego lasu

W 2017 roku na terenie szczecińskiej dyrekcji powstało 56 pożarów lasu na powierzchni 2,57 ha, (w tym 1 pożar na terenie poligonu - Nadleśnictwo Sulęcin -o łącznej powierzchni 0,05 ha).
Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu pożarów są w szczególności: długotrwałe okresy suszy oraz silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek.

Z uwagi na ponadprzeciętną ilość opadów atmosferycznych w 2017 roku, ubiegły rok należał do najbardziej bezpiecznych pod względem pożarowym.


Pożary lasu w latach 1992 – 2017:

 •  Ilość: 10 155

 • Powierzchnia: 3 927,46 ha

 • Ilość przeciętna w roku: 391

 • Wielkość spalonego lasu rocznie: 151 ha

 •  Średnia powierzchnia jednego pożaru: 0,39 ha.  

W 2017 roku najwięcej pożarów miało miejsce na terenie Nadleśnictw (ilość/powierzchnię):

 •  Rzepin          – 7 / 0,34 ha

 • Kliniska         – 6 / 0,09 ha

 • Bogdaniec    – 5 / 0,11 ha

 •  Dębno          – 5 / 0,14 ha

 • Trzebież        – 5 / 0,05 ha

Na terenie Nadleśnictw: Barlinek, Chojna, Gryfice, Gryfino, Łobez, Mieszkowice, Międzyrzecz, Międzyzdroje, Myślibórz, Nowogard, Resko, Rokita, Smolarz, Choszczno  - nie odnotowano ani jednego pożaru lasu.

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru od wielu lat systematycznie spada. Jest to wynikiem m.in. podejmowania działań inwestycyjnych w zakresie doskonalenia organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz doskonałej współpracy leśników ze strażakami zawodowymi i ochotnikami.

 

    

Przyczyny pożarów lasu

Najczęstszymi przyczynami pożarów lasu w 2017 roku były odpowiednio:

 • podpalenia                                           – 19,64 %

 • nieznana                                              – 48,21 %

 • zdarzenia losowe, wypadki                   – 16,07 %

 • naturalne, wyładowania atmosferyczne – 1,79 %

 • zaniedbania                                          – 14,29 %

Wykrywanie pożarów lasu

W 2017 roku najwięcej pożarów lasu zostało wykrytych przez:

 • osoby postronne, podróżujące, wypoczywające w lesie – 29,52 %

 • punkty obserwacyjne                                                    – 12,21 %

 • sprzęt lotniczy                                                               – 9,16 %

 • patrole                                                                          – 6,11 %

Organizacja ochrony przeciwpożarowej


Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie nadleśnictw szczecińskiej dyrekcji  oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze oraz skutecznej akcji gaśniczej. Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:

Sieci obserwacyjno-alarmowej

Obszar RDLP w Szczecinie monitorowany jest przez system:

 • 32 kamer telewizji użytkowej HD umocowanych na masztach o wys. 32-40 m

 • 23 dostrzegalni przeciwpożarowych

Łączność prowadzona jest przy użyciu:

 • 102 stacji bazowych łączności bezprzewodowej

 • 581 stacji ruchomych

 • 417 telefonów stacjonarnych

 • 1421 telefonów komórkowych

W okresie dużego zagrożenia pożarowego obserwację naziemną wspomaga
5 samolotów patrolowo-gaśniczych oraz 1 samolot patrolowy.

Taboru samochodowego

Nadleśnictwa posiadają:

 • 2 średnie samochody gaśnicze

 • 35 samochodów patrolowo-gaśniczych

Sieci Automatycznych Meteorologicznych Punktów Pomiarowych

Na terenie RDLP w Szczecinie funkcjonuje 15 automatycznych stacji meteorologicznych mierzących takie parametry jak:

 • wilgotność powietrza na wysokości 5 cm, 50 cm i 2 m (%)

 • temperaturę powietrza i gleby (°C)

 • ilość opadu atmosferycznego (mm)

 • kierunek i siłę wiatru (m/s)

 • ciśnienie atmosferyczne (hPa)

 • wartość promieniowania słonecznego (W/m2).

Prognoza zagrożenia pożarowego jest opracowywana codziennie w okresie

od 1 marca do 30 września. Pełna, bieżąca informacja o zagrożeniu pożarowym na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie jest dostępna (według wskazań na godzinę: 10oo i 14oo  ) na stronie internetowej:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=20
PAMIĘTAJMY

o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas pobytu w lesie,
o niepaleniu papierosów,
o rozpalaniu ognisk i grillowania w lesie tylko w miejscach do tego wyznaczonych
Jedna iskra z niedopałka papierosa, wyrzucona z pędzącego samochodu
może spowodować pożar lasu na ogromną skalę.

W obliczu zagrożenia lasów, leśnicy RDLP w Szczecinie

APELUJĄ

do osób szukających wytchnienia w leśnej głuszy o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru lasu
o natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

 

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

REGIONALNY PUNKT
ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY w SZCZECINIE
Tel. 91 432 87 68
Kom. 698 768 398
e-mail: pad.biuro@szczecin.lasy.gov.pl


Opracował: Maciej Lipka