Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nauka poszła w las …

Nauka poszła w las …

W dobie zmian klimatycznych i wywołanych nimi zaburzeniami trwałości ekosystemów leśnych bardzo istotne jest racjonalne i umiejętne prowadzenie wszelkich zabiegów gospodarczych, również hodowlany, w lasach. Istotne jest planowanie hodowlane, m.in. w rębniach złożonych. Nie bez znaczenia dla szerszego zastosowania rębni złożonych jest dzisiaj także rosnący brak akceptacji społecznej dla użytkowania drzewostanów rębniami zupełnymi.

 

Zróżnicowanie siedlisk leśnych i bogactwo gatunkowe w lasach pozwala przypuszczać, że znaczenie rębni stopniowych i rębni przerębowej
w zagospodarowaniu lasów RDLP w Szczecinie będzie wzrastało
.

Rębnia określa zespół zasad i czynności z zakresu użytkowania lasu, mających na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków dla odnowienia młodego pokolenia lasu - składającego się z gatunków drzew właściwych dla  danego siedliska; ich wzrostu
i rozwoju, zgodnie z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych gatunków oraz uzyskania pożądanej budowy drzewostanu.

Leśnicy muszą być dobrze do tego przygotowani. Właśnie podnoszeniu wiedzy służyło październikowe szkolenie poświęcone planowaniu hodowlanemu w rębniach złożonych na terenach nizinnych. Prowadzili go pracownicy naukowi Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, Panowie: prof. dr hab. Stanisław Drozdowski i dr inż. Kamil Bielak, a słuchaczami byli inżynierowie nadzoru i zastępcy nadleśniczych ze wszystkich nadleśnictw RDLP w Szczecinie. Szkolenie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Gryfice.

 

Tekst: L. Ryniec, Fot. L. Ryniec, A Paleń