Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nadleśnictwo Kliniska adaptuje się do zmian klimatu

Nadleśnictwo Kliniska adaptuje się do zmian klimatu

 

Trąby powietrzne, długotrwałe susze, gwałtowne ulewy – takie, m.in. ekstremalne anomalie pogodowe mogą nas dotknąć jeśli nie uda się ograniczyć zmian klimatycznych. Odnawialne źródła energii są olbrzymią szansą na poprawę stanu środowiska, poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Pamięta o tym, Nadleśnictwo Kliniska (RDLP w Szczecinie), które podejmuje szereg działań proklimatycznych.

W ostatnim okresie w ramach termomodernizacji wykonało instalację centralnego ogrzewania oraz C.W.U. z grzejnikami płytowymi wraz ze źródłem ciepła w postaci dwóch gruntowych pompy ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi:   

- jedna zasila siedzibę biura nadleśnictwa i Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
(o mocy 73,5 kW )

- druga budynek z salą wystawową i salą edukacyjną (o mocy 13,1 kW).


W celu odzysku energii geotermalnej wykonano dziewięć odwiertów o głębokości 162 m każdy oraz dwa odwierty o głębokości  132 m każdy.

 

W związku z instalacją pomp ciepła wykonana została również mikroinstalacja z ogniw fotowoltaicznych przy budynku biurowo-magazynowym, mająca za zadanie ograniczyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, o łącznej mocy 35 kW (w momencie projektowania instalacji przepisy pozwalały na wykonanie mikorinstalacji o łącznej mocy nieprzekraczającej 40 kW).

Przeprowadzono jednocześnie termomodernizację budynku biurowo – warsztatowo- magazynowego polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu grzejników elektrycznych.

Nadleśnictwo Kliniska nie osiągnęło jeszcze 100-procentowej samowystarczalności energetycznej. Z danych uzyskanych za rok 2018 wynika, iż aby nadleśnictwo mogło stwierdzić, że jest samowystarczalne energetycznie w zakresie ogrzewania
i przygotowywania c.w.u. należałoby dołożyć panele fotowoltaiczne o mocy około 30 kW.

Okres zwrotu z inwestycji:

Suma kosztów poniesiona w związku z wykonaniem termomodernizacji (OZE): 1 363 630,29 zł netto; oszczędności: 225 559,02 zł netto. OKRES ZWROTU: 6,05 lat

Ilość KWh, jakie nadleśnictwo wprowadziło do sieci i za które operator zwróci środki finansowe:

- za 2018 r. – 9334

- za 2019 r. – 5163 (dane za miesiące: I - VIII)