Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Konferencja „Przyszłość bez wojen i w czystej atmosferze”

Konferencja „Przyszłość bez wojen i w czystej atmosferze”

Sesja kameralna Konferencji naukowej, która odbyła się 17 września br. w Technikum Leśnym w Starościnie miała charakter międzynarodowy. Zgromadziła uczestników z: Polski, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

Poruszano bardzo istotne tematy w ujęciu historycznym (I panel: Dzieci Wojny) i ekologicznym (II panel: Ku ekologii biosfery. Las moje życie).

Z olbrzymim zainteresowaniem zebrani wsłuchiwali się w wystąpienia związane z tragiczną historią Polski, wygłoszone przez: A. Szelążka - Dyrektora RDLP w Szczecinie, autora książki pt. „Dzieci Wojny. Historie Prawdziwe. Ocalić od zapomnienia” oraz A. Ratowt i W. Misztak – przedstawicieli Zarządu Związku Sybiraków w Rzepinie.

Bardzo interesujące wystąpienie miał Ben Wagin – artysta z Berlina, działacz antywojenny, który zaprezentował, m.in. stworzony i zrealizowany projekt sadzenia drzew w przestrzeni publicznej Berlina jako tzw. Parlamentu drzew.

Data Konferencji nie została wybrana przypadkowo. Była nawiązaniem do 17 września 1939r. i masowych wywózek na Sybir. Była to piękna lekcja historii dla wszystkich, a szczególnie dla młodego pokolenia.

W drugiej panelu wygłoszone zostały referaty, m.in. przez B. Piecyka Naczelnika Wydziału Hodowli Lasu w RDLP w Szczecinie oraz Prof. P. Policastro z Uniwersytetu Szczecińskiego i Prof. A. Chrzanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Uczestnikami Konferencji były osoby w różnym wieku – uczniowie szkół leśnych, podstawowych, pracownicy naukowi, przedstawiciele Stowarzyszeń, Związków, mediów, artyści, pracownicy LP.

Konferencji towarzyszył, m.in. wernisaż „Drewniane budownictwo sakralne w Polsce”.

Organizatorami Konferencji „Przyszłość bez wojen i w czystej atmosferze” byli: Technikum Leśne w Starościnie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Starościnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, RDLP w Szczecinie.

 

Tekst: J. Sojka