Wydawca treści Wydawca treści

Las jeszcze bliżej nas

„Bushcraft,   ostatnio   wszędzie   słyszę   to   słowo.”   –   powiedział   Tomasz   Zielonka
w programie TV „Las bliżej nas”. Nie da się ukryć. Bushcraft i survival są nietypowymi formami aktywności  terenowej,  których społeczność  liczy  już w Polsce ponad 40 tys. osób i szybko rośnie.

Ideą  bushcraftu  i  survivalu  jest  długie  przebywanie  w  lesie  i  umiejętne  radzenie  sobie
z  napotkanymi  tam  warunkami.  Leśni  pasjonaci  nastawieni  są  na  samowystarczalność
i minimalizm w bliskim kontakcie z naturą.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji w Szczecinie do pilotażu wyznaczono 5 obszarów, których łączna powierzchnia wynosi ok. 6 tys. ha – na terenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych:

Dokładne lokalizacje wskazane są na mapach zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw oraz w Banku Danych o Lasach (BDL).

 

Bushcraft w Lasach Państwowych:

 

Szerokie zainteresowanie tematem jest nie lada wyzwaniem dla Lasów Państwowych jako zarządcy większości terenów leśnych w kraju. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk survivalowych Lasy Państwowe w połowie roku rozpoczęły cykl konsultacji i warsztatów dla leśników oraz przedstawicieli organizacji promujących bushcraft i survival. Efektem ich prac jest nowatorskie rozwiązanie, które decyzją Dyrektora Generalnego LP wyznaczyło łącznie 43 obszary leśne na terenie 15 z 17 regionalnych dyrekcji, gdzie 21 listopada br. został wdrożony pilotażowy program udostępniania lasu pod te formy aktywności. Okres pilotażu potrwa do 23 listopada 2020 roku. Po tym terminie na podstawie prowadzonych obserwacji, wywiadów i ankiet internetowych zostaną wyciągnięte wnioski, które posłużą do wypracowania docelowych rozwiązań.

 

Łatwiej zanocujesz na dziko:

 

W granicach wskazanych obszarów można biwakować w dowolnym miejscu w grupie do czterech osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa. Wystarczy je tylko uprzedzić o tym zamiarze poprzez wysłanie pocztą elektroniczną specjalnej ankiety, Jednak nie później niż w dniu noclegu. Ponadto osoby korzystające są zobowiązane do ścisłego przestrzegania regulaminu, który specjalnym rozporządzeniem wprowadziło każde nadleśnictwo biorące udział w pilotażu.

Wspomniana ankieta jest jego załącznikiem. Nie jest wymagane by mieć ze sobą jakiekolwiek pozwolenie ani inne dokumenty. Natomiast ze względu na nagłe sytuacje, np. w razie wypadku, warto zawsze mieć przy sobie dokument, który pozwoli ratownikom na skontaktowanie się z rodziną czy bliskimi.

Wszelkie    zasady   uprawiania   bushcraftu   i   survivalu   na   terenie    LP   zawarte   są
w  regulaminie.
Co jednak najistotniejsze, niezmiennie bezwzględnie zabronione jest używanie otwartego ognia w lesie. Rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Do lasu nie wolno wjeżdżać pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowerem. Samochód należy pozostawić na pobliskim parkingu leśnym lub innym miejscu do  tego  wyznaczonym.  Na własny  użytek  można  zbierać  owoce,  grzyby
i zioła, jednak tak jak do tej pory, nie można pozyskiwać drewna i niszczyć ściółki. Bardzo ważne by wziąć ze sobą worek na odpadki. Biwakujący będą musieli przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przede wszystkim posprzątać po sobie  zgodnie  z  zasadą  leave  no  trace
(z ang. nie zostawiaj po sobie śladów). Zabrania się wyrzucać pozostałości jedzenia, gdyż mogą one zaszkodzić dziko żyjącym zwierzętom. Ważne również, by w trosce o swoje bezpieczeństwo, przy bliższych spotkaniach zachować od nich odpowiedni dystans. Nie podchodzić ani nie próbować ich podkarmiać. Jeśli na wyprawę chcemy zabrać swojego pupila, musimy pamiętać, aby cały czas trzymać go na smyczy.

W przypadku zagrożenia zdrowia należy odnaleźć najbliższy słupek oddziałowy i podać jego numer osobom przyjmującym zgłoszenie. W taki sposób najszybciej będzie można odnaleźć bushcrafterów i survivalowców potrzebujących pomocy.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat survivalu zapraszamy do zapoznania się
z publikacją Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych „Leśny survival”.

 

 

Zdjęcie główne: Mike Baker, portal unsplash.com