Aktualności Aktualności

Wspólnie można więcej

Blisko 2,2 mln zł przekazały Lasy Państwowe na przebudowę lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Chojna w 2021 roku.

Uroczyste otwarcie dwóch dróg miało miejsce 11 lutego 2022r. Inwestorem wiodącym była Gmina Chojna. Przebudowano dwie drogi:
- drogę gminną w miejscowości Mętno o długości 931 metrów, teren Nadleśnictwa Chojna. Całkowity koszt wyniósł 1 657 277 zł, z czego udział środków Lasów  Państwowych wyniósł około 27% (443 541 zł). Pozostałe środki to wkład Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i udział własny gminy.
- drogę gminną w miejscowości Jelonki  o długości 2900 metrów, teren Nadleśnictwa Mieszkowice. Całkowity koszt wyniósł 2 396 710 zł, z czego udział środków Lasów Państwowych wyniósł około 73% (1 752 809 zł). Pozostałe środki to wkład gminy.

Wspólne inwestycje drogowe z samorządami są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Środki na współfinansowanie zadań pochodzą
z funduszu leśnego Lasów Państwowych.

- "Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie stawiamy na współpracę
z samorządami. Przekazane środki na przebudowę tych dróg gminnych, to wyraz naszej wspólnej dbałości o mieszkańców tych terenów, których my leśnicy również jesteśmy częścią. Często z tych dróg korzystamy, czy to prowadząc gospodarkę leśną czy też jako zwykli użytkownicy dróg" – mówi Hubert Kowalczyk, zastępca dyrektora RDLP w Szczecinie.

W otwarciu dróg wzięli udział, m.in.: reprezentujący Edwarda Siarkę, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Dariusz Matecki, radny Miasta Szczecina; Barbara Rowecka burmistrz Chojny, Hubert Kowalczyk zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Jan Grzyś nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice, Sylwan Barcz nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna.

 

Fot. B.A. Ramus