Aktualności Aktualności

WSPARCIE MŁODZIEŻOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ

30 września br. podczas Zielonego Forum Młodych Pan Minister Michał Woś wręczył powołania do Młodzieżowej Rady Ekologicznej. Przedstawicielką naszego regionu w Młodzieżowej Radzie Ekologicznej jest Zuzanna Rybarska.

Zuzanna Rybarska, studentka 3 roku Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Poznańskiej.
W ramach wolontariatu aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych promujących zrównoważoną gospodarkę leśną oraz projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych. Laureatka wielu konkursów m.in. konkursu wojewódzkiego „Eko-Świat”, powiatowego konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej, powiatowego konkursu o Parkach Narodowych. Hobbystka pszczelarstwa oraz fotografii przyrodniczej.

 

MRE jest ogólnopolską inicjatywą społeczno-edukacyjną, składającą się z 34 młodych
i kreatywnych ludzi. To oni będą mieli możliwość włączyć się w kształtowanie polityki ekologicznej zyskując realny wpływ na strategie, projekty i zmiany legislacyjne w zakresie kompetencji Ministra Środowiska. Wśród partnerów merytorycznych rady są Lasy Państwowe, parki narodowe i Państwowy Instytut Geologiczny. Swoim patronatem projekt objął Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak.