Aktualności Aktualności

Przedsięwzięcie wspólne

Nadleśnictwo Międzychód, działając na podstawie Porozumienia nr 46/2023 zawartego z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, w dniu 6 lipca br. podpisało umowę z na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowy drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka” realizowanego przez Gminę Międzychód.

Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 7 255 589,00zł, a udział środków związanych z funduszem leśnym, jakie Nadleśnictwo Międzychód przekaże Gminie Międzychód, wysokości 1 500 000,00 zł co stanowi około 21 % szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia publicznego.