Aktualności Aktualności

Nauka i praktyka spotkała się w lesie…

W połowie maja podczas corocznej narady hodowlanej spotkali się zastępcy nadleśniczych z wszystkich 35 nadleśnictw szczecińskiej dyrekcji.

Część terenowa odbyła się w lasach Puszczy Wkrzańskiej (Nadleśnictwo Trzebież). Poświęcona była zagadnieniom związanym z kształtowaniem stref przejściowych przy drogach publicznych, restytucji cisa pospolitego, zabiegom gospodarczym w drzewostanach wielopiętrowych, w tym trzebieżom przekształceniowym oraz zagospodarowaniu drzewostanów na siedliskach przyrodniczych. Odwiedziny w rezerwacie przyrody „Świdwie” oraz drzewostan na siedlisku boru mieszanego bagiennego stanowiły kanwę do dyskusji nad problematyką ochrony bioróżnorodności podczas prowadzenia zabiegów gospodarczych i ochronnych w lasach.   Gościem specjalnym narady był Pan Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie.

Wymiana doświadczeń ma bardzo duże znaczenie i przekłada się na codzienne działania realizowane w gospodarce leśnej, a więc na stan polskich lasów.

 

Opr. L. Ryniec, Wydział Hodowli Lasu