Aktualności Aktualności

Największa jodła olbrzymia w Polsce przechodzi specjalistyczne badania

Kondycja zdrowotna drzewa, rosnącego na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej (Nadleśnictwo Gryfino, RDLP w Szczecinie) budzi zaniepokojenie. "Od kilku lat obserwujemy symptomy świadczące o postępujących chorobach i zaniku wigoru" – mówi Lidia Kmiecińska
z Nadleśnictwa Gryfino. "Nadszedł zatem czas, aby nasza ponad 140 letnia podopieczna przeszła gruntowne i specjalistyczne badania. Ich celem jest przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy drzewo nie stanowi zagrożenia dla gości odwiedzających licznie ogród oraz czy na schorzenia, na które cierpi „będzie można wypisać receptę” – dodaje.

Aby, karta zdrowia drzewa mogła zostać wzbogacona o istotną wiedzę „medyczną” należało wykonać analizy stanu zdrowotności systemu korzeniowego oraz stopnia zaawansowania zgnilizny toczącej pień. Za pomocą czułej aparatury wykonano ocenę faktycznych obciążeń wiatrem, jakie są wywierane na pień i system korzeniowy drzewa oraz badanie pnia na wybranych wysokościach przy użyciu m.in. tomografu komputerowego. Tomograf pozwala na przeprowadzenie bezinwazyjnych badań stanu zdrowotnego drzew pod kątem występowania ubytków, zgnilizn oraz pęknięć wewnętrznych. Zebrane wyniki posłużą do opracowania dalszych wytycznych postępowania z chorującym drzewem.

Nadleśnictwo Gryfino oczekuje obecnie na ostateczny wynik konsultacji ekspertyzy i wówczas przedstawi wyniki przeprowadzonych badań.

 

Opr. Jolanta Sojka
Fot. Lidia Kmiecińska