Aktualności Aktualności

Konkurs plastyczny Zima w lesie rozstrzygniętyy

Gryfice dnia 27.12.2022 r.

 

Protokół

z posiedzenia komisji konkursowej w celu wyboru najlepszych prac w konkursie plastycznym pn.:”Zima w lesie”

 

 

W dniu 27.12.2022 r., odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 42/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 21.12.2022 r. zmienione Zarządzeniem nr 44/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 27.12.2022 r.

 1. Celem konkursu było:
 • edukacja ekologiczna dzieci oraz propagowanie wiedzy o lesie poprzez

wzbudzenie zainteresowania zmianami zachodzącymi w lesie wraz z

nadejściem zimy,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej pobudzonej obserwacją lasu, a także

prezentacja możliwości plastycznych dzieci,

 • promowanie i zachęcanie do rodzinnego spędzania czasu na terenach

leśnych,

 • pobudzanie wśród społeczności odpowiedzialności za podejmowane

działania oraz promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania

środowiska naturalnego,

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa,
 • promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem,
 • upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie

ochrony przyrody i środowiska.

II. Komisja dokonała oceny wszystkich prac pod względem plastycznym i zgodności z tematyką konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu.W konkursie plastycznym Jury z spośród 244 nadesłanych prac plastycznych przyznało:

 

Kategoria wiekowa – Przedszkole:

I  miejsce -  Alan Mielianiec Przedszkole nr 2 w Gryficach

I  miejsceIga Marczak Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny

II miejsce – Tomasz Walczak Przedszkole nr 2 w Gryficach

II miejsceZuzanna Sykucka Szkoła Podstawowa Prusinowo – Oddział Przedszkolny

 

III miejsceMiłosz Zinowik Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny

III miejsceSzymon Liczycki Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny

 

Wyróżnienia:

 1. Alex Rutkowski  Przedszkole nr 1 w Gryficach

 1. Oliwia Dzieża Przedszkole nr 1 w Gryficach
 2. Kornelia Sykucka Szkoła Podstawowa Prusinowo – Oddział Przedszkolny
 3. Miłosz Nyz  Przedszkole nr 2 w Gryficach
 4. Zoja Piotrowska Przedszkole nr 2 w Gryficach
 5. Maja Piotrowska Przedszkole nr 2 w Gryficach
 6. Adam Wyczkowski Przedszkole nr 2 w Gryficach
 7. Lena Łacisz Przedszkole nr 2 w Gryficach
 8. Mikołaj Domagalski Przedszkole nr 2 w Gryficach
 9. Lena Nyz Przedszkole nr 2 w Gryficach
 10. Jagoda Michalczyk Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny
 11. Zuzanna Piskorz Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny
 12. Antonina Skiba Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny
 13. Jan Dudyk Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny
 14. Kinga Mularczyk Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny
 15. Mikołaj Beśka Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny
 16. Wiktor Wiśniewski Szkoła Podstawowa w Brojcach– Oddział Przedszkolny

 

Kategoria wiekowa - Szkoła Podstawowa I-III

I  miejsce -  Victor Gawroński Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach

I  miejsceMikołaj Kocik Zespół Szkół Publicznych Karnice

 

II miejsceJulia Sołowiej Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu

II miejsceGrzegorz Nowak Szkoła Podstawowa w Brojcach

 

III miejsce- Fabian Kotłowski Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach

 

Wyróżnienia:

 1. Brajan Augustyniak Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim
 2. Kacper Stankiewicz Szkoła Podstawowa w Brojcach
 3. Gabrysia Stankiewicz Szkoła Podstawowa w Brojcach
 4. Radosław Beśka Szkoła Podstawowa w Brojcach
 5. Jagoda Kmieć Szkoła Podstawowa w Brojcach
 6. Emilia Kurdysiak Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 7. Żaneta Mironiuk Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 8. Karolina Wójtowicz Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 9. Wojciech Mroczek Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach
 10. Jan Pasek Szkoła Podstawowa w Karnicach 

Kategoria wiekowa - Szkoła Podstawowa IV-VI

 

I  miejsceAnna Piotrowiak Szkoła Podstawowa w Rewalu

II  miejsceHelena Wilczyńska  Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach

III  miejsceLena Wodzisławska  Szkoła Podstawowa w Karnicach

 

Wyróżnienia:

 1. Krystian Mielianiec Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach
 2. Filip Pilecki Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach
 3. Maja Fir Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach
 4. Nina Dudkowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach
 5. Lena Markiewicz Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 6. Maja Hałgas Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 7. Krzysztof Drzewiecki  Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 8. Miłosz Bodnar Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 9. Nikola Hypta Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 10. Julia Krall Szkoła Podstawowa w Rewalu
 11. Stefania Pasiecznik Szkoła Podstawowa w Rewalu

 

Kategoria wiekowa - Szkoła Podstawowa VII-VIII

 

I  miejsceJulia Twaróg  Szkoła Podstawowa w Karnicach

II  miejsceZuzanna Olejniczak Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu

 

III  miejsceLaura Robakowska Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu

III  miejsceMarcelina Słota Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu

 

Wyróżnienia:

 1. Kacper Błaszczyk Szkoła Podstawowa w Dargosławiu
 2. Julia Koźlik Zespół Szkół Publicznych Karnice
 3. Lena Stogowska Szkoła Podstawowa w Karnicach
 4. Jan Leper Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
 5. Aleksandra Pawlik Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu

 

 Konkurs zorganizowany został przez Nadleśnictwo Gryfice.