Aktualności Aktualności

JAROSŁAW STANISZEWSKI NOWYM DYREKTOREM RDLP W SZCZECINIE

Z dniem 19 stycznia 2024 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Koss powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Panu Jarosławowi Staniszewskiemu.

Pan Jarosław Staniszewski jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie: administracji, zarządzania, psychologii zarządzania oraz gospodarki łowieckiej i ochrony zwierzyny, a także genetyki i selekcji drzew leśnych.

Pracę w Lasach Państwowych rozpoczął jako podleśniczy w 1991 roku w Nadleśnictwie Krzystkowice (RDLP w Zielonej Górze). W sierpniu tego samego roku został leśniczym
w Nadleśnictwie Sulechów, a następnie w latach 1994-2003 pracował jako inżynier nadzoru
i zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Nowa Sól. W 2003 roku został zatrudniony
na stanowisku zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Połczyn (RDLP w Szczecinku), a w 2009 roku powołany na Nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice, pełniąc tę funkcję do 2017 roku. Następnie objął stanowisko zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Gościno.