Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zbiór żołędzi

Zbiór żołędzi

Na szkółkach leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wysiewa się rocznie ok. 75 ton żołędzi (średnia z ostatnich 5 lat). W największej bazie nasiennej dębu w naszej dyrekcji, jaką jest Nadleśnictwo Smolarz, urodzaj żołędzi okazał się słabszy niż zakładano. Dlatego w pozostałych nadleśnictwach, gdzie jest możliwość zbioru nasion prace idą całą parą.

Z zebranych nasion zostanie wyhodowane kolejne pokolenie dębów. Żołędzie zbieramy
w specjalnie do tego celu wyznaczonych fragmentach lasu, nazywanych drzewostanami nasiennymi. Drzewostany te wyróżniają się bardzo dobrą jakością i zdrowotnością, co sprawia, że sadzonki wyhodowane z żołędzi zebranych w tych lasach będą również silne i zdrowe.

Co się stanie z żołędziami po ich zebraniu?

Na początek poddawane są spławianiu w celu oddzielenia nasion zdrowych od uszkodzonych. W trakcie spławiania nasiona zostają umieszczone w beczkach z wodą. Nasiona zdrowe opadają na dno, a te które są suche lub spasożytowane przez owady lub grzyby, wypłyną na wierzch. Uszkodzone nasiona trafiają do lasu jako karma dla zwierząt.

Równolegle pobierana jest próbka żołędzi i wysyłana do oceny, którą wykonują Stacje Oceny Nasion. Ocenie podlega żywotność nasion, w przypadku żołędzi kroi się nasiona i określa procent nasion zdrowych w partii.

Następnym etapem jest tzw. termoterapia. W specjalnych do tego celu przeznaczonych kotłach, żołędzie przez 2,5 godziny są zanurzone w wodzie
o temperaturze 41°C.  Termoterapia ma na celu zabicie grzyba Ciboria batschiana, który występuje w nasionach.

Po przeprowadzeniu spławiania i termoterapii oraz podsuszeniu nasion do odpowiedniej wilgotności, żołędzie są zaprawiane specjalnymi środkami ochrony roślin i przechowane
w beczkach w specjalnych chłodniach do wiosny następnego roku. Wiosną zostaną wysiane na szkółce, a ze szkółki po dwóch, trzech latach młode sadzonki trafiają na powierzchnie leśne.

 

Tekst: J. Gaczyńska / J. Sojka
Fot. N. Bolewice