Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zaproszenie do składania ofert - "Dobre z Lasu"

Zaproszenie do składania ofert - "Dobre z Lasu"

Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Janusz Szpakowski zaprasza do składania ofert na prowadzenie sklepu detalicznego „Dobre z Lasu” na terenie Szczecina.

Przedmiotem zaproszenia jest prowadzenie przez Wykonawcę we własnym imieniu i na własny rachunek, działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej produktów pod marką „Dobre z Lasu”.

Okres prowadzenia sklepu detalicznego wynosi 3 lata od daty zawarcia umowy.

Ofertę można składać:

pocztą lub osobiście na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard

Ofertę należy złożyć w sposób określony jak wyżej, nie później niż do dnia 25.10.2021 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2021 o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, w biurze Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Andżelika Klim

Tel. 91 577-18-32 , e-mail zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl

Szczegółowa treść zaproszenia, oferty i wzór umowy znajdują się załącznikach.