Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Wzrost drzew na wydmach śródlądowych

Wzrost drzew na wydmach śródlądowych

Nadleśnictwo Międzychód (RDLP w Szczecinie) jest jednym z nadleśnictw wchodzących w skład jednostki funkcjonalnej – Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”. Leśnicy prowadzą tutaj różne doświadczenia z zakresu gospodarki leśnej, np. badania zróżnicowania struktury drzew rosnących na wydmach.

Puszcza Notecka obejmuje zasięgiem terytorialnym jedno z największych skupisk wydm śródlądowych w Polsce. Wydmy, których zróżnicowanie wysokościowe sięga do kilkudziesięciu metrów, porośnięte są drzewostanem sosnowym, posadzonym jeszcze przed drugą wojną światową. Od wielu lat na tym terenie prowadzone są badania naukowe związane z rozpoznaniem i ochroną walorów przyrodniczych oraz zmierzające do poprawy metod hodowli lasu i pozyskania drewna, z maksymalnym uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych i ochrony przyrody.

W czerwca naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp. badali zróżnicowanie struktury wysokościowej, grubościowej i miąższościowej drzew rosnących na wydmach. Prace polegały na mierzeniu parametrów taksacyjnych drzew rosnących na stoku i na szczycie jednej z najbardziej rozpoznawalnych wydm Puszczy Noteckiej – Wielkiej Sowie w Nadleśnictwie Międzychód. Dzięki pomiarom satelitarnym punktów domiarowych oraz pomiarom busolowym drzew, spozycjonowano w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 drzewa, tworząc w ten sposób warstwę punktów. Wykorzystując numeryczny model terenu, ustalonowysokość n.p.m. dla pomierzonych punktów. Na podstawie przyjętej metodyki mierzono drzewa znajdujące się w wyznaczonym transekcie oraz dodatkowo założono 6 tzw. powierzchni kołowych.

Wstępne wyniki badań wskazują na wystąpienie istotnych różnic bonitacyjnych, co ma odzwierciedlenie we wskaźnikach produkcyjności drzewostanów w zależności od zajmowanej wysokości n.p.m.