Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

WSPARCIE MŁODZIEŻOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ

WSPARCIE MŁODZIEŻOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ

30 września br. podczas Zielonego Forum Młodych Pan Minister Michał Woś wręczył powołania do Młodzieżowej Rady Ekologicznej. Przedstawicielką naszego regionu w Młodzieżowej Radzie Ekologicznej jest Zuzanna Rybarska.

Zuzanna Rybarska, studentka 3 roku Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Poznańskiej.
W ramach wolontariatu aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych promujących zrównoważoną gospodarkę leśną oraz projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych. Laureatka wielu konkursów m.in. konkursu wojewódzkiego „Eko-Świat”, powiatowego konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej, powiatowego konkursu o Parkach Narodowych. Hobbystka pszczelarstwa oraz fotografii przyrodniczej.

 

MRE jest ogólnopolską inicjatywą społeczno-edukacyjną, składającą się z 34 młodych
i kreatywnych ludzi. To oni będą mieli możliwość włączyć się w kształtowanie polityki ekologicznej zyskując realny wpływ na strategie, projekty i zmiany legislacyjne w zakresie kompetencji Ministra Środowiska. Wśród partnerów merytorycznych rady są Lasy Państwowe, parki narodowe i Państwowy Instytut Geologiczny. Swoim patronatem projekt objął Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak.