Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Szczecińscy leśnicy dla klimatu

Szczecińscy leśnicy dla klimatu

Nawiązując do bardzo dobrze przyjętego projektu „Jedno dziecko jedno drzewo”, chcąc kontynuować współpracę z lokalnymi samorządami, przygotowaliśmy nowy projekt Leśnicy dla klimatu z lokalnymi samorządami. Zakładanie łąk kwietnych.

Projekt jest dedykowany gminom w zasięgu działania tut. dyrekcji. Ogólnym założeniem projektu jest, iż w danej gminie założona zostanie, wspólnie z leśnikami, jedna łąka kwietna,
o powierzchni do 20 arów. Zainteresowane samorządy mogą zgłaszać się bezpośrednio do miejscowych nadleśnictw. W ramach projektu na gruntach wskazanych i przygotowanych przez lokalne samorządy wysiane zostaną nasiona zakupione przez nadleśnictwa. Szczegóły zostaną określone w zawartych porozumieniach.

Łąki kwietne w mieście to, m.in:

BIORÓŻNORODNOŚĆ, która daje schronienie i pożywienie wielu gatunkom drobnych zwierząt, w tym owadom (pszczołom, trzmielom, motylom) zapylającym rośliny.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY, ponieważ rośliny na łące mają bardziej rozbudowane systemy korzeniowe, dzięki czemu są bardziej odporne na suszę. Łąka nie wymaga koszenia, które zwiększa parowanie wody z gleby i roślin.

OCZYSZCZANIE POWIETRZA, rośliny łąkowe ograniczają emisję spalin, zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły.

 

 

Opr. J. Sojka