Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Sokół wędrowny

Sokół wędrowny

W Nadleśnictwie Goleniów zaobserwowano i potwierdzono w terenie zasiedlenie gniazda przez sokoła wędrownego !

W Polsce gatunek ten jest skrajnie nieliczny. Pierwszy, po załamaniu się populacji, lęg w gnieździe nadrzewnym został stwierdzony w 2012 r. Poprzednio próbę lęgu sokoła wędrownego w Nadleśnictwie Goleniów odnotowano w 2019 r.

Sokoły, podczas przeprowadzanego monitoringu przeganiały inne ptaki szponiaste oraz kruki z sąsiedztwa gniazda. Obserwacje wskazują na to, że mamy do czynienia z lęgową parą sokołów wędrownych, która przystąpiła do lęgów w gnieździe kruka.

Ze względu na to, że sokół wędrowny jest krytycznie zagrożonym gatunkiem objętym ścisłą ochroną gatunkową Nadleśnictwo Goleniów nie rozpocznie planowanych prac związanych z hodowlą lasu oraz pozyskaniem drewna. Teren zostanie objęty zakazem wstępu.

W związku z tym, że sokoły nie budują same gniazda tylko zajmują gniazda innych ptaków (kruka, szponiastych) a także młode sokoły ucząc się latać, niszczą gniazdoa para, która nie znajdzie kolejnego, dogodnego gniazda porzuca rewir, nadleśnictwo po sezonie lęgowym 2021 r. umieści sztuczną platformę lęgową w drzewostanie.