Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Śnieg w maju?

Śnieg w maju?

Zdarza się, choć na Pomorzu Zachodnim niezmiernie rzadko. Patrząc jednak na zasnute białymi płatkami śródleśne zbiorniki w Nadleśnictwie Gryfino (RDLP w Szczecinie) można odnieść takie wrażenie.

Wszystko za sprawą kwitnącej okrężnicy bagiennej na terenie Nadleśnictwa Gryfino,  której białe kwiatki unoszą sią nad taflą wody niczym tysiące motyli. Wiele jest takich miejsc w Puszczy Bukowej. Jedne naturalne, inne jak to na zdjęciu unaturalnione przez wyłączenie z użytkowania drzewostanu, w którym rządy objęła woda. W takich leśnych zakątkach przyroda gospodaruje po swojemu, goszcząc co roku liczne płazy odbywające tu swoje gody.


Drzewostany na siedliskach podmokłych i wilgotnych włączone zostały do sieci ekosystemów referencyjnych. To powierzchnie wytypowane w drodze konsultacji społecznych i oddane całkowicie we władanie natury. Uciekającą z niektórych miejsc wodę zdarzało się blokować ot tak, prozaicznym wałkiem drewna. W innych "wodolubnych" zakątkach powstawały groble, progi i zastawki stabilizujące warunki hydrologiczne. Przykład? Jedno z puszczańskich torfowisk, na którym nadleśnictwo wykonało próg spowalniający odpływ życiodajnej wody1. To realizacja wytycznych zawartych w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH 320020 i nie jedyne, zgodne z dokumentem prace, w ramach których szczególną opieką otacza się tutejsze śródleśne torfowiska. Inny z projektów pod nazwą „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (PZO SZOW)” koordynowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie i realizowany we współpracy z Nadleśnictwem Gryfino pozwolił na usunięcie z torfowisk w Puszczy Bukowej zbędnych drzew i krzewów, których obecność zakłóca stosunki wodne w zasięgu tych siedlisk.


Jednym ze szczególnych hydrowyzwań ;-), z którymi przyszło się zmierzyć gryfińskim leśnikom była nierozwikłana do dziś hydrozagadka pewnej grobli. Pewnego, letniego popołudnia postawiła leśników na nogi wiadomość o katastrofie na jeziorze Piasecznik Mały. Woda hucząc przelewała się wąwozem do położonego poniżej Piasecznika Wielkiego. Obniżający się gwałtownie poziom lustra w jeziorze zagroził sielankowemu życiu w jego przybrzeżnej strefie. Leśnicy wspólnie z miłośnikami puszczy stanęli szybko do przerzucania worków z piachem, udeptywania, taszczenia drewnianych belek, gubienia kaloszy :-) i łatania czym się dało. Oby... się tylko udało (no i się udało :-)) Po kilku tygodniach w miejscu tymczasowego zabezpieczenia nadleśnictwo wybudowało solidną i umocnioną kamieniami groblę. Życie w zbiorniku powróciło z czasem do równowagi, a grobla "wrośnięta" już na dobre w krajobraz strzeże do dziś tego magicznego zakątka. Luuubimy wodę :)

 

1„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Tekst i fot.: L. Kmiecińska; rzecznik z Nadleśnictwa Gryfino