Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Sadzenie młodego lasu 2021

Sadzenie młodego lasu 2021

W okresie: marzec-kwiecień br. leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie posadą ok. 40 mln nowych drzew. Dominować będą: sosny, dęby i buki.

Rosnące w lesie drzewa, gdy uzyskują wiek dojrzałości są usuwane a ich miejsce zajmują nowe drzewka. Dochodzi do wymiany pokoleń. Działania takie nazywa się odnowieniami - zapewniają one utrzymanie ciągłości lasu. Dzięki prowadzeniu odnowień możemy mówić,
że lasu nam nie ubywa. Tak, jak w każdej żywej populacji, również w przypadku ekosystemu leśnego potrzebne są młode pokolenia drzew, które zastąpią część ,,starego” już lasu. Tam, gdzie istnieją ku temu odpowiednie warunki i możliwości las odnawia się w sposób naturalny, tzn. nasiona spadają z drzew na odpowiednio przygotowaną przez leśników glebę.
W sprzyjających warunkach atmosferycznych nasiona kiełkują i wyrastają z nich młode drzewka. W bieżącym roku w sposób naturalny odnowione zostanie ok. 700 ha lasu (więcej o ok. 300 ha w porównaniu do ubiegłego roku).

W ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości od 1995 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zalesiono już ponad 14 000 ha najsłabszych, odłogujących gruntów rolnych i nieużytków. Działanie takie przekłada się na powiększanie powierzchni leśnej naszego kraju – mówi Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.