Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Remiza … w starym sadzie

Remiza … w starym sadzie

Leśnicy z Nadleśnictwa Rokita (RDLP w Szczecinie) prowadząc zrównoważona gospodarkę leśną, podejmują szereg inicjatyw mających na celu ochronę bioróżnorodności.

W miejscu po starym, zaniedbanym ogrodzie w leśnictwie Imno założyli remizę dla ptaków wraz z fragmentem łąki kwiatowej. Na terenie remizy rosną stare drzewa owocowe i krzewy, wśród których dosadzonych zostało wiele nowych drzew i krzewów. Dodatkowo posiano, m.in. facelię i koniczynę, które utworzyły piękną łąkę. Owady znalazły tutaj swój raj. Miejscowy pszczelarz przekazał własnoręcznie zrobiony ul, który stanowi wspaniałe uzupełnienie tego miejsca. Leśnicy pamiętali również o jeżach, ptakach i nietoperzach. Dla tych leśnych mieszkańców przygotowano schrony (jeże, nietoperze), zawieszono budki lęgowe, karmnik, poidełko  (ptaki). Złożone w stos kamienie utworzyły duży skalniak, który będzie doskonałą kryjówką dla jaszczurek i innych drobnych zwierząt.

Warto podkreślić, iż na terenie nadleśnictwa dzięki staraniom leśników tutaj pracujących utworzonych zostało wiele obiektów prawnie chronionych. Wśród nich, m.in. rezerwaty przyrody (7), użytki ekologiczne (6), pomniki przyrody (41), zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (7). Obszary Natura 2000 zajmują 31,6% powierzchni nadleśnictwa.

 

Tekst: B. Adamczyk