Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Pożary. Czas podsumowania I połowy 2020 roku…

Pożary. Czas podsumowania I połowy 2020 roku…

Koniec pierwszej połowy roku jest dobrym momentem na dokonanie pierwszych podsumowań.

Od początku tego roku na terenie RDLP w Szczecinie miało miejsce 201 pożarów lasu o łącznej powierzchni 25,17 ha. Dodatkowo wybuchły 2 pożary na terenach specjalnych o powierzchni 0,76 ha.


Okres wiosenny czas kiedy odnotowywane są również pożary na powierzchniach bezpośrednio przylegających do lasu…nielegalne wypalania łąk i nieużytków jest niestety
w dalszym ciągu dość powszechnym zjawiskiem. Na terenie RDLP w Szczecinie, w I połowie roku, odnotowano 34 takie zdarzenia.

Mając na uwadze bezśnieżną zimę, suchą, bezdeszczową wiosnę należy stwierdzić, że
w perspektywie ostatnich lat, liczba pożarów lasu w I połowie roku, utrzymuje się na stałym poziomie. Łączna spalona powierzchnia w br. była o połowę mniejsza niż w roku poprzedzającym.


Liczba i powierzchnia pożarów w ostatnich latach wg miesięcy kształtowała się następująco:
Analizując problematykę przyczyn powstawania pożarów lasu na terenie RDLP
w Szczecinie w I połowie 2020 roku, należy zwrócić szczególną uwagę na udział pożarów lasu, których przyczyna związana była bezpośrednio lub pośrednio z działalnością człowieka.

Poniższa tabela obrazuje liczbę, powierzchnię,  przeciętną powierzchnię oraz procentowy udział liczby pożarów lasu, wg przyczyn. Statystycznie definiowana przyczyna jako „Nieznana”, dotyczy przyczyn, których nie można jednoznacznie przyporządkować do innej kategorii.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można klasyfikować je jako zdarzenia, których przyczyną był człowiek.


Niezwykle ważnym, dla w zapewnienia prawidłowego poziomu ochrony przed pożarami lasu, jest analiza sposobu wykrywania pożarów…

Jest to właściwy czas i miejsce na podziękowanie wszystkim tym, którzy niejednokrotnie angażowali się dla bezpieczeństwa lasów, podejmowali trud zawiadomienia Straży Pożarnej lub nadleśnictw o zauważonych pożarach.

To właśnie Wy jako pierwsi zauważaliście niebezpieczeństwo i zgłaszaliście 40% wszystkich pożarów… dzięki Wam, udało się szybko podjąć interwencję i ugasić pożary w zarodku i nie dopuścić do ich rozwoju.Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić na tutaj.

Przypominamy, że: w lesie, na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, grilli oraz palenia tytoniu. Osoby, które spowodują zagrożenie wystąpienia pożaru w lesie, muszą liczyć się
z poniesieniem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

Przed nami okres wakacji… dlatego stale apelujemy…
 

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

Leśnicy
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
APELUJĄ

W przypadku zauważenia pożaru dzwoń:
998 lub 112

 

Tekst: Maciej Lipka
Zdjęcia: arch. LP