Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Podnoszenie efektywności w walce ze szkodnictwem leśnym

Podnoszenie efektywności w walce ze szkodnictwem leśnym

W dniach 07-08 listopada 2013 roku w Ośrodku Szkoleniowym „Bażyna” w Pogorzelicy odbyła się narada szkoleniowa naczelników wydziałów prewencji komend powiatowych i miejskich Policji oraz komendantów posterunków Straży Leśnej RDLP w Szczecinku i RDLP w Szczecinie z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W dniach 07-08 listopada 2013 roku w Ośrodku Szkoleniowym „Bażyna" w Pogorzelicy odbyła się narada szkoleniowa naczelników wydziałów prewencji komend powiatowych i miejskich Policji oraz komendantów posterunków Straży Leśnej RDLP w Szczecinku i RDLP w Szczecinie z terenu województwa zachodniopomorskiego. Pomysł wspólnych szkoleń Policji i Straży Leśnej powstał w roku 2011, a roku bieżącym narada ta była już trzecią z kolei.
           Spotkanie otworzył Witold Koss  – Dyrektor RDLP w Szczecinie, a następnie głos zabrali jej współgospodarze:  Sławomir Cichoń – Dyrektor RDLP w Szczecinku oraz Piotr Ostrowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
W spotkaniu udział wzięli również goście zaproszeni z Komend Wojewódzkich Policji z Poznania, Gdańska, Gorzowa Wlkp., Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz przedstawiciele Oddziałów Prewencji Policji w Szczecinie.
          Podstawowym celem spotkań szkoleniowych jest podnoszenie efektywności współdziałania obydwu służb, wymiana informacji oraz wypracowywanie nowych standardów walki z przestępczością w lasach. Podczas zajęć szkoleniowych duże zainteresowanie Policji wzbudził temat wykorzystywania monitoringu wizyjnego w walce ze szkodnictwem leśnym, w tym przede wszystkim z kradzieżami drewna i zaśmiecaniem lasów. W ramach tych zajęć terenowych przybliżony został policjantom temat kontroli drewna wywożonego z lasu oraz jego pomiar i cechowanie. Policjanci otrzymali też krótki poradnik dotyczący omawianych tematów. Wśród leśników – strażników największe zainteresowanie wzbudziła ta część szkolenia, której tematem było wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego w pracy Straży Leśnej. Ten panel szkoleniowy, realizowany zarówno na sali wykładowej, jak również na zajęciach terenowych poprowadzili w sposób profesjonalny oficerowie z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.
Dwa dni spotkania zakończyły się podsumowaniem osiągniętych celów oraz podjętym wnioskiem ponownego spotkania w roku przyszłym.