Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Lasy a zmiany klimatu

Lasy a zmiany klimatu

Lasy odczuwają zmiany klimatu, np. susza w ostatnich latach negatywnie wpłynęła na stan zdrowotny drzew.

Woda to życie. Bardzo istotną kwestią jest właściwe gospodarowanie wodą - zarówno jej nadmiarem, jak i niedoborem. Temu celowi służy projekt małej retencji realizowany na terenie Lasów Państwowych. Jednym z obszarów, gdzie w bieżącym roku podjęto działania w tym zakresie jest Nadleśnictwo Gryfice. 

Na terenie Nadleśnictwa Gryfice był realizowany projekt pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Koszt wykonanych zadań w ramach projektu wyniósł ok. 60 tys. zł, z czego 85% zostało sfinansowane ze środków spójności UE w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Projekt małej retencji zlokalizowano na obszarze około 8 arów w Leśnictwie Raduń. Został wykonane, m.in: zbiornik wodny, próg piętrzący i rowy. Obiekty zostały podłączone do rzeki Lubieszawy. Celem projektu była także poprawa rozrodu drapieżnych ryb z rodziny łososiowatych, tj. pstrąg potokowy, troć wędrowna, łosoś szlachetny, pstrąg tęczowy.

Podjęte działania przez gryfickich leśników mają pozytywny wpływ na utrzymanie lasów w dobrej kondycji. Zdrowe lasy pełnić będą nadal różne funkcje (produkcyjne, ochronne i społeczne) z pożytkiem dla ludzi i przyrody.

 

 

 

Tekst:

Opracowanie: Jolanta Sojka; RDLP w Szczecinie

na podstawie materiału Renaty Szymczak-Pietrzak z Nadleśnictwa Gryfice

Fot. Arch. Nadleśnictwa Gryfice