Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Las – susza – ogień

Las – susza – ogień

Od kilku dni występuje olbrzymie zagrożenie pożarowe w lasach. 

Wilgotność ściółki leśnej utrzymuje się na poziomie 10%, co oznacza, że nawet najmniejszy bodziec cieplny (iskra, rozgrzany układ wydechowy pojazdu, rzucony niedopałek papierosa) może wywołać pożar.

Od początku roku w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wybuchło 220 pożarów, w których zniszczeniu uległo ponad 50 ha lasu.

Apelujemy o ostrożność podczas pobytu w lesie. W przypadku zauważenia pożaru prosimy o powiadomienie straży pożarnej pod nr 998 lub 112.

Obszary leśne RDLP w Szczecinie monitorowane są przez system 56 punktów obserwacyjnych, 35 punktów alarmowo-dyspozycyjnych. System detekcji pożarów wspomagany jest przez 5 samolotów gaśniczych typu M18B Dromader, które odgrywają ogromną rolę w gaszeniu pożarów - są kosztowne ale bardzo skuteczne. Dodatkowo do wczesnego wykrywania pożarów wykorzystywany jest samolot patrolowy oraz 35 samochodów patrolowo-gaśniczych. W każdym leśnictwie dyżuruje przynajmniej jedna osoba, tj. leśniczy, podleśniczy – łącznie ponad 500 osób.

Nadleśnictwa tut. RDLP corocznie na ochronę przeciwpożarową wydają ponad 10 mln zł.            

Aktualne informacje