Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Las pachnący miodem

Las pachnący miodem

Leśnicy z RDLP w Szczecinie (w nadleśnictwach: Barlinek i Gryfice) chronią dzikie pszczoły leśne budując dla nich barcie, a w Nadleśnictwie Mieszkowice przygotowali punkt edukacyjny „Pszczeli zakątek”.

Pszczoły żyły w lasach od zawsze. Ich rola w ekosystemie jest nieoceniona. Przyczyniają się m.in. do utrzymywania bioróżnorodności, mają wpływ na zwiększenie ilości nasion produkowanych przez liczne gatunki drzew a ich obecność sprzyja naturalnemu odnowieniu lasu.

Leśnicy szczecińskiej dyrekcji LP realizują różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają pozwolić pszczołom na efektywne wykorzystanie środowiska, m.in. tworzone są barcie i kłody bartne. Zebrany przez pszczoły miód ma wystarczyć na wyżywienie i przetrwanie rodzin pszczelich do kolejnej wiosny. Dobra kondycja rodzin, która między innymi uzależniona jest od dostępności pokarmu, zapewnia tworzenie się nowych dzikich roi.

Nadleśnictwo Barlinek w 2013 r. w ramach projektu czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz kształtowania warunków służących ochronie różnorodności biologicznej w Puszczy Barlineckiej – zrealizowało m.in. program ochrony trzmieli i dzikich pszczół leśnych, w tym wybudowało pięć sztucznych gniazd (barci) dla dzikich pszczół leśnych oraz dokonało obsiewu części śródleśnych powierzchni rolnych gatunkami wieloletnich nektarodajnych ziół dla poprawy warunków bytowania i rozwoju trzmieli. Z pięciu utworzonych barci –  cztery zostały wydrążone z pnia a jedną zbudowano ze ściętego drzewa. Zasiedlono je pszczołami o wysokiej odporności na choroby odmiany Augustowskiej z hodowli zachowawczej z Olecka.

Nadmorskie Nadleśnictwo Gryfice w celu przywrócenia do ekosystemów leśnych rodzimej rasy pszczoły rozmieściło w 4 leśnictwach: Gosław, Raduń, Lubin, Prusinowo – pięć kłód bartnych.

Mając na względzie rozpowszechnienie wśród społeczeństwa wiedzy na temat znaczenia pszczół w środowisku leśnym – zarówno tych domowych, jak i dzikich Nadleśnictwo Mieszkowice utworzyło punkt edukacyjny „Pszczeli zakątek”. Obiekt ma postać ogrodu pełnego kwiatów, drzew i krzewów owocowych, niezbędnych pszczołom do funkcjonowania. Wyposażony jest m.in. w liczne tablice, rzeźbę niedźwiedzia dobierającego się do drzewa bartnego, barci oraz pozwalającej zapoznać się z budową ciała owada rzeźbę pszczoły. Leśnicy zgromadzili również różne typy uli: repliki najdawniejszych, wykonywanych w pniach drzew, tradycyjne  wielkopolskie i warszawskie, do najnowszych, styropianowych konstrukcji. Ze względów bezpieczeństwa ule nie są zamieszkałe przez pszczele rodziny. Obiekt powstał przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Szczecinie, cieszy się dużym zainteresowaniem osób w różnym wieku.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zahamowania spadku liczebności pszczół, poprawienia ich  kondycji a także ukażą bartnictwo, jako ważny element pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

 

Opr. J. Sojka
Fot. Arch. Nadleśnictw: Barlinek, Gryfice, Mieszkowice