Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

ŁĄKA KWIETNA Z OKAZJI DNIA ZIEMI

ŁĄKA KWIETNA Z OKAZJI DNIA ZIEMI

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Ziemi leśnicy z Nadl. Kliniska wspólnie z Gminą Stara Dąbrowa posiali łąkę kwietną, w ramach projektu „Leśnicy dla klimatu z lokalnym samorządami. Zakładanie łąk kwietnych”.

Łąka kwietna została założona w miejscowości Nowa Dąbrowa. Mieszankę nasion tworzących łąkę wysiali: ze strony Gminy Stara Dąbrowa - Wójt Sylwia Kalmus-Samsel i Sekretarz Alicja Terlikowska, a ze strony leśnej -  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie Andrzej Szelążek oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska  Ryszard Brygman i Jego Zastępca Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski,

- „Leśnicy nie tylko dbają o polskie lasy prowadząc zrównoważoną, wielofunkcyjną gospodarkę leśną, ale również realizują szereg działań na rzecz biosfery świata. Przekładem takiego działania jest dzisiejsze założenie, wspólnie z lokalnym samorządem, łąki kwietnej. Łąka będzie doskonałym schronieniem dla wielu gatunków drobnych zwierząt, w tym owadów błonkoskrzydłych, które odgrywają dużą rolę w zapylaniu. Łąka będzie pełna kolorów, zapachów i dźwięków, dzięki odwiedzającym ją owadom” – powiedział Andrzej Szelążek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Dzień Ziemi, znany też, jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r.

Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, idei zrównoważonego rozwoju oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.

 

Tekst: Małgorzata Rył, Nadl. Kliniska, RDLP w Szczecinie