Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Krzywy Las zyska nowe życie

Krzywy Las zyska nowe życie

Kolejny etap w sprawie rewitalizacji pomnika przyrody Krzywy Las na terenie Nadleśnictwa Gryfino (RDLP w Szczecinie) za nami. List intencyjny o współpracy podpisany.

Dokument podpisany 30 lipca b.r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino stanowi pierwszy, formalny krok na drodze do realizacji projektu rewitalizacji jednej z najciekawszych atrakcji przyrodniczych i turystycznych na mapie Polski.

Uroczyste złożenie podpisów przez Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Ryszarda Brygmana - Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino odbyło się w obecności przedstawiciela Partnera Strategicznego projektu Sylwestra Chruszcza - Dyrektora Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Partnerem Strategicznym projektu jest Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE.

Celem rewitalizacji jest wyeksponowanie najpiękniejszych fragmentów Krzywego Lasu, wzmocnienie udostępnienia turystycznego poprzez wykonanie ścieżek spacerowych, parkingu i dodatkowej infrastruktury turystycznej.

Jednym z istotnych elementów projektu jest również założenie dwóch 10 arowych powierzchni zastępczych dla starzejącego się już drzewostanu Krzywego lasu. Na powierzchniach prowadzone będą próby odtworzenia krzywizn drzew, poprzez naśladowanie sposobów, jakie wykorzystali protoplaści tworzący niegdyś ten niezwykły dziś pomnik przyrody. Drugim z planowanych sposobów będzie wysianie nasion pozyskanych z drzew Krzywego Lasu i obserwacja ewentualnych powtórzeń cech u potomstwa.

To niezbędne w celu zachowania tej niezwykłej atrakcji. Z uwagi na wiek oraz genezę powstania niektóre spośród rosnących tu drzew wykazują obecnie tendencję do zamierania. To naturalny proces. Drzewostan tworzący Krzywy las jest więc na bieżąco przeglądany pod kątem stanu zdrowotnego. Obumarłe drzewa lub ich fragmenty mogą bowiem stanowić zagrożenie dla gości odwiedzających obiekt. W przypadku zaobserwowania zagrożenia drzewa takie lub ich fragmenty (wierzchołki, konary) są usuwane i pozostawiane do naturalnego rozkładu. Jest to zgodne z ustawą o ochronie przyrody, której art. 45 ust. 2 pkt 4 mówi o możliwości ingerencji w pomnik przyrody w sytuacji gdy stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Pośród osobliwych sosen rosnących na terenie Krzywego lasu odnaleźć możemy także „zakrzywione” odziomki pni, pozostawione z uwagi na swoiste deformacje. Na każdym z nich widoczne są bowiem ślady, mówiące o sposobie, w jaki powstały pałąkowate wygięcia.

Patrząc zatem przezornie w przyszłość działamy, aby osobliwe krzywizny pni, które powstaną w następnym pokoleniu młodych drzew mogły cieszyć miłośników tej atrakcji tak jak dotychczas. A może... czynione eksperymenty odwrócą hipotezy o celowej działalności człowieka dając pierwszeństwo snutym niekiedy podejrzeniom o istnieniu w tej lokalizacji tajemniczego miejsca mocy. Zobaczymy…:-)