Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Brudnica nieparka w rezerwacie „Olszanka”

Brudnica nieparka w rezerwacie „Olszanka”

Prawie 60 ha lasu brzozowego oraz pojedyncze olsze w rezerwacie przyrody „Olszanka” w Nadleśnictwie Goleniów (RDLP w Szczecinie) zaatakowała brudnica nieparka.

Stwierdzono przekraczającą 90% defoliację brzóz (utrata 90% liści) oraz żerowanie na roślinności runa (trzęślica i trzcina). W zdecydowanej większości gąsienice zostały zniszczone przez samą naturę, tzn. organizmy pasożytnicze. Teren jest na bieżąco monitorowany. Leśnicy mają nadzieję, iż opór środowiska będzie na tyle silny,
iż przyroda sama się obroni. 

Ciekawy jest sposób identyfikacji tej gradacji.
Pracownik Nadleśnictwa Goleniów analizując zdjęcia satelitarne terenu rezerwatu
z ostatnich lat, stwierdził na, jak się okazało później, zaatakowanym przez brudnicę obszarze  bardzo niskie wartości tzw. znormalizowanego wskaźnika różnic wilgotności (NDMI - Normalized Difference Moisture Index), który służy do określania zawartości wody w roślinności. NDMI dla powierzchni objętej gradacją brudnicy nieparki odbiegał znacząco od wartości odnotowanych w sąsiednich, zdrowych drzewostanach.

Rezerwat przyrody „Olszanka” w Nadleśnictwie Goleniów (rodzaj: torfowiskowy) – jest największym powierzchniowo rezerwatem na terenie szczecińskiej dyrekcji. Celem ochrony jest tutaj zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków
i ssaków. Łączna powierzchnia: 1354,40 ha, w tym 1352,43 ha na terenie nadleśnictwa.

 

opr. J. Sojka